Física y Química

FÍSICA I QUÍMICA 4t ESO 2016/2017

 

QUÍMICA

Formulació Inorgànica

chiste quimica

 

Aplicació per a practicar i evaluar els vostres coneixements en formulació inorgànica

Estructura del àtom i nombres quàntics

Video 1 / Video 2 / Video 3

Exercicis nombres quàntics

Per a estudiar l’enllaç químic

 Videos amb els efectes de diferents factors en la velocitat d’una reacció:

Part 1 Part 1 Part 1 Part 1

 

Per a estudiar la velocitat en les reaccions químiques

 Per a estudiar els càlculs en les reaccions químiques

i un acudit químic

avogadro

Exercicis reaccions químiques

Web per a treballar la Formulació Orgànica

Taula de preferència Química Orgànica

Apunts Formulació Orgànica