Reunió projecte Erasmus+ en Bèlgica

Del 25 al 29 de gener, s’ha celebrat la segona reunió intercentres del projecte Erasmus + «Activating Innovative Learners» que duu a terme el nostre centre amb altres col·legis europeus. La trobada ha tingut lloc al Institut Notre-Dame des Hayeffes en Bèlgica. Durant estos dies, els representants del col·legis han continuant dissenyant i programant diferents activitats que s’han de dur a terme al llarg dels dos anys de duració del projecte.

Podeu trobar més informació i seguir totes les activitats a la página web del projecte: www.ail4kidz.eu